تازه های سنگ های قیمتی  شرکت زمین توانا تجهیز

UNAK-100
کالای جدید
2,000,000 ريال
1 Review(s)
آفریقای جنوبی UNAKITE وزن: 100gr
RU-ZU-183
کالای جدید
3,300,000 ريال
1 Review(s)
تانزانیا RUBY&ZOISITE وزن: 183gr
00 ريال
1 Review(s)
Afghanistan verdelite(green tourmaline وزن: 6.15ct

00 ريال
1 Review(s)
Afghanistan verdelite(green tourmaline وزن: 9.85ct
00 ريال
1 Review(s)
Afghanistan verdelite(green tourmaline وزن: 7.50ct
00 ريال
1 Review(s)
Afghanistan verdelite(green tourmaline وزن: 6.15ct

00 ريال
1 Review(s)
Afghanistan verdelite(green tourmaline وزن: 5.95ct
00 ريال
1 Review(s)
Afghanistan verdelite(green tourmaline وزن: 5.45ct
00 ريال
1 Review(s)
Afghanistan verdelite(green tourmaline وزن: 44.70 ct

00 ريال
1 Review(s)
Afghanistan verdelite(green tourmaline وزن: 4.20ct
00 ريال
1 Review(s)
Afghanistan verdelite(green tourmaline وزن: 2.75ct
00 ريال
1 Review(s)
Afghanistan TRIPHANE وزن: 14 ct

00 ريال
1 Review(s)
Iran Turquoise وزن: 10.80ct
00 ريال
1 Review(s)
russa Sugilite وزن: 8.52gr
00 ريال
1 Review(s)
russa Sugilite وزن: 4.98gr

00 ريال
1 Review(s)
russa Sugilite وزن: 4.441gr
00 ريال
1 Review(s)
russa Sugilite وزن: 3.445gr
00 ريال
1 Review(s)
Afghanistan Sapphire وزن: 7.30ct

00 ريال
1 Review(s)
Afghanistan Sapphire وزن: 208.60ct
00 ريال
1 Review(s)
Brazil Schorl gem quality وزن: 45.80ct
00 ريال
1 Review(s)
Brazil SMOKY QUARTZ وزن: 82.55ct

00 ريال
1 Review(s)
Afghanistan Ruby وزن: 7.30ct
00 ريال
1 Review(s)
Afghanistan Ruby وزن: 67.40ct
00 ريال
1 Review(s)
Madagascar Ruby وزن: 67.20ct

00 ريال
1 Review(s)
Afghanistan Ruby وزن: 60.30ct
00 ريال
1 Review(s)
Afghanistan Ruby وزن: 5.58ct
00 ريال
1 Review(s)
Afghanistan Ruby وزن: 4.20ct

00 ريال
1 Review(s)
Afghanistan Ruby وزن: 39.5ct
00 ريال
1 Review(s)
Afghanistan Ruby وزن: 36ct
00 ريال
1 Review(s)
Afghanistan Ruby وزن: 3.30ct